Kraamzorg Naturelle

Natuurlijke kraamzorg

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap!
Een kindje krijgen is een heel bijzondere
gebeurtenis in een mensenleven. Daar mag
zorg en aandacht voor gevraagd worden.

In harmonie met lichaam, ziel en geest

Zoek je kraamzorg met een sfeer van vertrouwen, rust, stilte en warmte?

Tijdens mijn werk als kraamverzorgster ging ik meer en meer ervaren dat zorg ook anders kan. Zorg verlenen die meer past bij mijn levensstijl.  Meer met aandacht en zorg voor moeder en kind, daar gaat zorg verlenen in mijn beleving over.  Een sfeer brengen van vertrouwen, rust, stilte en warmte, wat evenwicht geeft in een gezond herstel. Vragen als ‘wat is hier nodig’ behalve de basisbehoeften die in de reguliere kraamzorg verleend worden. Vanuit mijn holistisch mensbeeld kijkend in een wiegje wist ik dat er meer mogelijk moest zijn. Hoe dat er ook uit kon gaan zien leerde ik in de opleiding voor “Natuurlijke Kraamzorg”. Aansluitend volgde ik ook leerjaar 2 met succes. En ben ik gestart met leerjaar 3, zodat ik ook trainingen kan verzorgen.

De samenhang tussen lichaam ziel en geest is het uitgangspunt bij Natuurlijke Kraamzorg. Mijn doel is de zorg die je straks krijgt, aan te laten sluiten bij jouw leefwijze en de manier waarop jij in het leven staat. Daarin kom ik je tegemoet met natuurlijke middelen. Belangrijke elementen bij natuurlijke zorg zijn warmtezorg, zorg voor kleding, omhulling, rust, ritme en regelmaat.

Mijn passie is een nieuw leven de beste start geven die maar denkbaar is. Ik breng een sfeer van rust, vertrouwen en warmte. Bij de verzorging van je kindje let ik in het bijzonder op rust en de opvoeding van de tast- en warmtezin. Om die reden omhul ik graag met wikkeldoeken, wollen dekentjes en mutsjes.

Helaas is het niet ieder kindje gegeven op deze aarde te komen of te mogen blijven. Ik heb ervaring met rouw- en verliesverwerking en kan ik in dit specifieke domein ook de ouders met ‘stille’ baby’s op een liefdevolle wijze begeleiden.

Kraamzorg-Naturelle-1-logo